AlgemeinesSuchmaschinenoptimierung

Allê oxçî

di destê minra girt ez ji bîrê bi derxistim. Ji min pirsîya; ›Mange yêka çing bû?‹ dît ku min fahm nekir carek di pirsîya ›Mange ku kince te xwerî rengî wê î çing bû?‹
Min ji wîra tarîf kir û cihê ku xerman lê min kat kir wî bi jinikê xware got ›Zu, here we mangê ji minre wune, vir.‹ bi minre got ›Tu jî ji şûnê xwe melivê.‹ Zatî halî ku ez ji şûnê xwe bilivêm tunebû, junîyê min dihezîyan. Ew, kêr di destê wîda di ser minre dawestî û ez î mîna lawkê Hz. Îbram ê ku ware serjêkirin weng bi tirs me çavdikir.
Jinik bi mangê wa çerx bû hat. Merik hucum kir, kêr avite zikê mangê, hûr-pirtikê mangê ketin erdê, çu hûrê wê qalaşt di naw dûman-buxê da kirasê minî junîya xayî kir. Min nefeseka kûr kişand. Mange hîn nemirî bû. Ku wî kiras dît gumana xwe pêhat ku ezî derawa nakimê, giran giran mîna ku tamê jê bi derxe çû serî yê mangê jekir, çenkire holê û bi mira got ›bicehimê ji wir, ma çavê min te nebînin‹
Min li paş xwe mesnekir ketime rê«.
Allê, çavê xwe ji ser çîya yê Kerwanserê helînan û giran, giran anî li ser çêm danî û weng dawestî. Mina ku ji nezerê Allê veciniqîn qorrek çûçikê ewra ji ser dallê qawaxa firrîyan çûn li kelekê çêm li ser kûmê daniştin. ji axzê bajêr da jinek dihat. Ro, giran, giran xatir dixwast, wergerîbû axzê roava. All, ji nişkava rabû kenîya min tişt fahm nakir. Ku ez çerxbûme wê axzê min dit. Ew jinika li rê, ji rê bi derketibû berwe me dihat. Allê bi minra got »Ezê ji tera paşê bahskim ku ew kîyê. Ez, ne î mîna te me ku di naw kitap-defterê hîşk de bijinim. Li kelekê min mehaqaq tiştekî nerm û germ î ku hêbê wekî di qed wa jîyanê dine derew te kişandinê« pakîta goşt, burunotû şekirê âkîdê(ji minra yek bile nehîşt ku bi rê de buxwim ma teselîyê min ware) helîna, berwe jinikê çû. Ku hatine cem hewdû jinikê di destê wîra girt danî ser pêsîrê xwe çepê û got,
»te pir çavkir ruhê min?« Allê li min meskir, bi meskirineka bilind, bigurur got,
»Tu jî giran giran derkewe rê. Tu ê ancax herî mal«
Min xatir ji wan xast, ketime rê ya mal. Bi rê da min ji xwe dipirsîya wî qerf bi min kirin? Çi derewa bikim min ne dixwast ku tiştekî weng hîna bikim. Şûna şekirêâkîdê tame hesûdî qisqancîyê li ser zimanê min ez bi kelekê çêm da çûm.


Ein Gedanke zu „Allê oxçî

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.