AlgemeinesSuchmaschinenoptimierung

Allê oxçî

›Şukur bi emre te ya rebbîî‹, min got. Li dor-alîyên xwe meza kir ku ez î mîna Hz. Üsip di binîyê bîrekêdame.burra
Gundîyê wira sebê ziwistanê tiştê xwarinê di bîrada diparastine, ji bo wê her malekê bîreka xwe hebûyê wa bîra jî ketîyê parê min. Ezê qaragunî. Bi fedî û bêçarê, min bang kir û li şewreşîya binî bîrê mes kir. Kesî bersiv neda denge minî reş, mîna qatranê. Min, dîsa bang kir. Wê hobê denge min qêm bi derket. Kasî solixekê bi şunda jekî bi kirasekî gewr mîna kefen di ser bîrêra dawestî û got ›Tu, kî? Çi dixwazî?‹ Dengê jinekê bû. Jinikê bı kurmanci deng dengdikir. Min,got ›Xangê li kusurê min mesî mekê tiştek hatê serê min. Ez hatîbum ku ji we rica kim ku hun kincna bi mindin kincê min manga xwarin ezî tazime di şawreşîyêda çavê min nedîn û ez gerbûme bîrê‹ Jinikê hîna nekir û got›Tu î dînî.. paqilî, naha mêrkî minê warê ewê te şerjêke‹ Ez dîsa li ber wê gerîyam, hekata xwe dîsa ji serida ji wêra katkir. Demmekî hîna kir. Xarwa hat destê xwe dirêje min kir ku, min bikşîne ji bîrê bi derxe. Gûca we negehişt û ew jî lûl bû bîrê.
Kirarê penc dakka em weng bêdeng mahçûp û bi fedî rûniştinî li binîyê bîrê . Paşê jinikê(jinka ku ez navê wê bile nizanim û bi kiras, lê bêderpe bi minra di binîyê bîrekê da, di naw şewreşî, ê mîna bextê min da dawestîyê. Wê, got; ›Birango, mêrkê min, duhû çûyîbû êş. Ew ê tenîkê bi şunda ware mal. Tu ê bi nawî Xwedekî ku me ji wê bela yê xilaske‹ ez berwe wê çerx bûm. Yaa rebîî! Ew çi çiçikin? Ew çi zike? Ew çi zikê bi çûke? Lêe baldirr!? Û, ê ku di nawberê da xayî dikir! Ez , bi emre Xwede zû çûme ferkê ku bi tişten weng ra yaranî nêne kirinê. Çend mehanê ku ez ji eskerê hatime. min di umre xweda qed jinen tazî nadîne. Meratî ewkê min rabû. ji bo wê min bêrîyê xwe da duvarê bîrê û ew kuta dûwarê bîrê, ku ma ew sarbibe (Xwandewanên heja! Ê ku Allê ji min ra bahs kiri ez î bêsansür û qetandîn, Ez î bi wê guwanim ku Xwede ji minra guneh nahesîbîne? Çimkî gotinen wî, eynî mîna ku wî ji minra gotiyê min jî ji wêra nivisî).
Min bi jinikêre got; ›Xangê, tiştê ku em bikinî em bi ecele ji wir bi dekevinî ku ma kes me weng nebîne‹ wê go ›erê erê. Lê çing bi derkewinî?‹ Di wê nawberêda yêkî got; ›Çuuuş‹ …! Jinikê go ›Eywaax ew e‹ Merik deng bîst û hat di ser mera dawestî û got ›Magên bênamûsno. Hûn li wir çirdikine?‹ Tistî ku ez bibejim tunebû. Ortelix edi sipî bûbû û wî didît ku em ê tazî di binîyê bîrêda li kelekê hewdunî. Mêrik bi têlaşê çû ji nîv dekîke bi şunda nûva hat li ser bîrê davestîya û di destê wî da kêr hebû, kerek a mîna şurê Hz. Elî bi ser bîrêre xarwa hat û bi jinikê xwera got; ›Ware wir.‹ Di pî ê wêra girt kişan bi dere derxist, Cekatê xwe bi derxist awitê ser min û got ›Nu ji minra bibêje ku hela tû li wir li çi digerî û rût-oran çi îşê te bi jinikê min wa di bîrêda hê?‹ Kêr dirêjî min kir.
Go, ›ku te derew kirin ezê te şerjêkim‹. Ji tirsare min bi şunekir ku ez dengkim, diranê min şaq. şaq li hew diketin mîna ku ez bi cinna ketibûm. Wext ji minre mîna ku bêdawî dihat min go ›Ezî ji Kirşêrême‹ merik kire kîrrinî, ›Min ne bîhist te go çi?‹ Ucê kêrê kuta bîrê mîna ku şewreşîyê kêr ke. Ez, li ber gerîyam min go ›Birango, meherise! Ez î ji tera hekate xwa bejimê, ku te hîna nekir, we wextê min şerjêke‹ Min, ê ku hatî serî min ji wîra katkir. Merik ked tişt ne got û bange jinikê xwe kir got ›kiras derpîna wunê‹ kiras derpe awetin sermin ku min ew li xwe kirin bi şunda,

Ein Gedanke zu „Allê oxçî

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.