AlgemeinesSuchmaschinenoptimierung

Allê oxçî

min dît, çavê wî li ser çîyayê Kerwanserê dawestînê û ewî di bin xayaladayê. Min, ne xwest ku ez wî ecz kim.
Mîna ku di xawê da denke, »Li wextekê.. wexta ku ezî xort bûm« berwe min çerx bû»- Min kerîk pez bire Qersê«. Mîna ku min îmtîhan ke li çave min meskir û pirsîya»Tu, dixwazî ku ji tera qalê bikim?« Sohbetî Allê ji şekirêakîde jî xwaştire. Av, bi davê min ket. Min, got»Erê, erê«. Çavê wî dîsa çûne ser çîyayê Kêrwanserê dawestîyan.
»Barê, pir kes dihatin gundî me pez distandin. Pez pir bû û pezî gund î pirrî çê bû. Ji bo we ê ku bîstin, dixwastin ku bistînin ji tamizliqra. Ez ji eskerê nû hatibûm, hîn ne zewcîbûm. Du, kes hatibûn û ji malê xalê kerîyek pez sandibûn û li şiwanekî digerîyan ku ma bi wanre berreber pez bibira welatê wan. De-bavê min ez bi wanre kirime rê.
Me, pez hem diçêrand hem jî diçûnî. Em ê ji mehak ê zedetir li rê bûnî. Ku em gehiştînî cihê wan, min heqê xwe helîna û wegerîyam. Tekrar ketim rê.
Ez çend roja û yekcaran bi şev li bin sewqa heywê diçûm. Devdevî êvarekê ez hatim binîyê gûndekî li kêlekê çemak î davestîyam. min derîya şewreşîyê çavkir ku ez di çêm da kincê xwe bişom. Ji sipîya min bi şu nedikir ku bi re herim. Her derên min dixurîyan. Li hemperî çêm cec ê genim, cê, çewder, ka û sap hêbûn li paş xermanên gund î li ber lingen çîya ki mexel hatîyê bê deng rakketîyê. Malê gund ê ji hew dûrin ne mîna gundê me li ser hevin.
Min, kinç şuştin bi şunda. rexistin û ez tazi, rût-oran çûm di naw sap da min xwe direj kir. Hatanî ku kincê min zîya bûna. Pir nekete nawberê, şew reş bû. Min bixwe- xwe got ezê li wî cihî rakevim û sube dere rê kewim. Ezî weng ketime xawê. Birbangî bi xişirtîyêkê ez bi xwe hêsîyam ku
li kêlekê min mangekê dikayê, kasî solixekê min li mangê serkir xewa min rewîya ez payî bûm. Pee ..! Derlingê kirasî min î junîya î di devî mangêdayê awê dixwê. Min kire qîre-bar lê fêde nakir. Mange, na ê bi tenê havalê wê jî kincê din xwarine. Ez bêçarê di naw sap de rûniştim û fikirîyam ku çi bikim. Min karar da ku hîn ku ro derneketîyê herim ji malekê kinc na bixwazim ku ji rut-repalîyê xilasbim. Tu, li qadarê mesike, duhu min digot ezê li malekê taştîyê subê bixwim û bi zik î têr derkewim rê.
Nuha, ezî ku bı kiras derpîya rica kime ji kesen ku nasnakim. Min li davîyê gund qaraltîyê malek ê helîna ber çavên xwa û nezîkî malê bûm, ez li ber xwedê gerîyam ku ma kuçik-mûçik tunebuna, bi wêra bereber herd ji bin linge min qedîya û ez bi boşahîkê da ketim. Ku tirsa min rabirt bi şunda min bedena xwe qontrol kir ku tu derê min şikeştinê? Na.

Ein Gedanke zu „Allê oxçî

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.