AlgemeinesSuchmaschinenoptimierung

Allê oxçîEm li kêlekê çemê Îkizarası da ber jêr berwe Dinekbağı diçûn û Alle bi minra got »Tu, giran giran here li dawîyê bajêr derîyê min çav ke.« Sê-çar gav awitin çû û ji nûwa çerx bû hat û got »Naa na tu jî bi min ra ware ku ez ji tera dongdurmê bistînim ku tu bi rê da bixwî« Di pî ê minra girt û ez di dû xwava kişandim, ji solixekê bi şunda dawestî û pî ê min berda û got »Tu vê tukanê nas dikî?«- Qed îxtîyacîya wî bersivê min tunebû. Ji bo we, bi xwa bersiv da xwa -»Tu î ku li ku nasbikî! Ez ji tera bejim wa tûkana ya Kêbêlînîn Ökkeşe. Ew hevalê minî eskerê î ji îbîklîyê(gundekî tirka li ser rê ya Yerköy ê)« solixa xwe helîna bi sunda got »Wî sê kes kuştin û bi Genel af e kê ji hepsê bi derket. Tirkekî rinde tu zerarê xwe bi kesî tunê« Ku em ketinî tûkanê Allê dengê xwe rakir û got, »Nassın lan kêbêlînîn oglû ? « Kêbêlînîn Ökkêş ji paş dezgê bi derket hat xwe li Allê peça ew hembez kir û got: »Hoş geldîn lan aşîrêt. Nerelerdesîn? Özletîyon gendînî« Hewdu hembez kirin All çû li paş dezgeh li sendelyê runişt. qasî vextê imre cixarekê runiştin li ber devî-hew sohbet kirin û ez û dondirme ji bîr kirin. All rabû ji paş dezgeh bi derket. ku hate hêla min got »Tuu min temeli ji bîrkir ku ji tere dongdurme bînim!« Berwe hewalî xwe çerx bû û got»Ula pekmezcî,(li Kırşere navî Kurda hemû ula Aşiret û navî Tırka jî ula pekmezcî yê) bî külah dongdurma verele.«
Em, bi kelekê çemde berjer berwe Dînekbag ê diçûnî Li ber bekkalekî dawestî pere danê min û got »Du tutun, kevrekî heste û pakêtek burunotu bistinê«, du-sê gav awetin çû bi şûnda dawestîya û got »bi pere ku mayî jî şakirî akîde bistîne.« Çu kete dukanê qasap, xwedîyê wê dûkanê î ji gundî ma bû. Allê ji wî goşt bi den distand.
Ê ku li min tembekirî min sandin û derketim derwa Allê paketa goşt di desta î li ber qasep e goşt dirêje min kir em dîsa ketinî rê. Li davîyê bajêr dawestîya li dor-alîyên xwe meskir û got »ku em li wir runinî?«. Rûnişt.
Li axzê me rastê çêm di cihê xweda bê deng dixuşîya, herdû hêlên wî dar ê qawaxa li axzê çepê çend darê akasyê di nawberê darê akasyê fîdanê çam û mêşê teze danane. Li peş me girekî bi çûk î di bin çeyirê heşinîyê da combûyê. di bin gir ra, rê ka teng direj dibê berwê çîyayê Kerwanserê. Li dor rê gîyayê gesgesok, sirîyê çaw kesk, tek-tuk zarmasî û di sîhê wan de gîyayê din, parîyê mîyê, tekircan, emtirşik u.d. Li paşîyê me bajarê Kırşêrê, mîna ku kulawekî bawêjî ser çelikê dêllakê qîl-wîlla wan di bin kulêwda bime û tanê dengê zuuminî kê ware. Zuuminiyek ji kûrrêda, ta ji binî erdê da ware.
Ez jî li ser çehîrê rûniştim.
Allê, tebaxa tutûnê bi derxist û cixarek pêça, solixek a kûrr kişand û bi ser çem da puf kir. Min dondurme xelaskiribû û çawdikir ku ma All, musadê bi min de ku ez dev bi şakirêakîdê bikim. Wî, xwe qad ji wan deran nekir. Ku dûmanê cixarê belawbû şunda

Ein Gedanke zu „Allê oxçî

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.